Prep4doc

Veien til et bedre legebesøk

Play Video

trygt

Helsen til pasienten er og skal være en privat sak. Prep4doc samler derfor ingen helseopplysninger. Det som skrives i appen lagres lokalt på telefonen, og pasienten bestemmer selv hva som deles med legen.​

rimelig

Utvikling og vedlikehold av apper er kostnadskrevende. Prep4doc har derfor utviklet en løsning som kan tilpasses nye organisasjoner og pasientgrupper for en brøkdel av utviklingskostnadene, mens lisensavgiften er tilpasset organisasjonenes størrelse.

enkelt

Legebesøk kan være vanskelige. Kompliserte problemer skal forklares og løses på kort tid, og det er lett å glemme noe. Prep4doc hjelper derfor pasienter å organisere helseinformasjon og planlegge legebesøk.

utviklende

Pre4docs overordnede mål er å bidra til et bedre helsevesen. Kunnskap om pasientens bruk og erfaringer med appen kanaliseres derfor tilbake til pasientorganisasjonene og andre samfunnsaktører.

Utviklet i samarbeid med

Behøver man Prep4doc?

Ikke ta vårt ord for det. Les hva andre skriver:

Vår visjon

Vi legger til rette for god kommunikasjon mellom leger og pasienter – for dermed å bidra til bedre helse. Vi ønsker å utvikle Prep4doc til en app som er nyttig for alle og håper på din hjelp til å nå dette målet.

Ønsker din organisasjon å bli en Prep4doc Partner?

Prep4doc samarbeider med pasientorganisasjoner og andre som ønsker å hjelpe pasienter til et bedre legebesøk. Vi utvikler spesialtilpassede løsninger for ulike organisasjoner og pasientgrupper. Ta kontakt for mer informasjon.

Teamet bak Prep4doc

Jarle Breivik er professor i medisinsk atferdsvitenskap. Han er utdannet lege, har doktorgrad i kreftforskning fra Universitetet i Oslo og i utdanningsvitenskap fra University of Pennsylvania.

Trond Breivik er sivilingeniør fra NTNU, og har lang erfaring som program- og systemutvikler fra ulike IT-bedrifter.  

Prep4doc™ AS – Org.nr: 920889581